Blodet och dess funktion i kroppen

Blodets funktioner Alla vet från skolan att blodet bär syret genom kroppen, men det reglerar många fler funktioner än så. Uttrycket: ”att ge blod är att ge liv” är träffande, dess betydelse är livsavgörande för vår överlevnad och att det fungerar felfritt är grundläggande för vårat välbefinnande. Människan är en synnerligen komplicerad organism, uppbyggd av organ och vävnader som i sin tur alla består av en myriad celler. För att denna struktur inte ska falla sönder och samman och sluta fungera behövs ett samordnande system som ser till att de olika delarna samverkar och håller kontakt sinsemellan. Ett sådant system är vårt blod, dess arbetsuppgifter i kroppen är fler än vad jag ska behandla här, men jag ska ta upp de sju största: Blodet hjälper kroppen att andas. Utan blodets hjälp skulle våra celler inte kunna andas. Det är de röda blodkropparna som i sina lass av hemoglobinmolekyler transporterar syre från lungorna till varje enskild cell i kroppen. Syret utgör största delen av cellernas bränsle, utan det skulle deras ämnesomsättning avstanna helt, med döden som följd. Samtidigt som cellerna tar upp syre, lämnar de ifrån sig en av sina slaggprodukter, den skadliga gasen koldioxid till de röda blodkropparna som transporterar den vidare till lungorna. Där försvinner koldioxiden ur kroppen via utandningsluften. Blodet transporterar näring och för bort avfallsämnen som tas upp i olika delar av kroppen. Först och främst sker det med näringsämnen från födan. De kommer in i blodet via tunntarmen i sönderdelad form eller mellanprodukter, substanser som maten bryts ner till vid matsmältning. Men de olika substanserna kan hamna i blodet via andra organ också. Den som röker blandar sitt blod med nikotin och tjära genom upptag genom lungorna. Den som smörjer sig med salvor och liknande överför verksamma ämnen till blodet via huden. Restprodukter från cellernas ämnesomsättning tas också om hand av blodet. Ämnen som kroppen vill bli av med dumpas via blodet i tarmarna, njurarna, lungorna eller förs till huden. Där utsöndras de eller bryts ner. Blodet hjälper din ”personkemi” på traven. Eftersom de flesta av våra livsprocesser är kemiska reaktioner som äger rum i vattenlösningar, är det viktigt att dessa reaktioner får ske så ostört som möjligt, i dessa förlopp deltar alltid vätejoner och hydroxyljoner (elektrisk laddade molekyler som utgörs av en väte och en syreatom). Mängden väte respektive hydroxyljoner som bildas bestämmer surhetsgraden i en lösning (eller dess ph, som är ett mått på koncentrationen av vätejoner per volymenhet). Våra livsprocesser kräver att Ph i den omgivning där den kemiska reaktionen äger rum håller sig på en given nivå. Detta föruttsätter att reaktionen sker i en sk buffertlösning, ett system som innehåller både en ”bas” och en ”syra” på ett sådant sätt att dessa kan omhänderta överskott av sura respektive basiska komponenter och motverka förändringar i Ph. Kroppens viktigaste buffertlösning är blodet, det har en utmärkt buffertförmåga tack vare hemoglobinets uppbyggnad och i...

Läs mer

Hudens funktioner

Kroppens hud är ett fantastiskt skydd, semi permeabel, som släpper ut svett och restprodukter och hjälper till att reglera vår temperatur så att vi inte blir nerkylda eller får värmeslag. Samtidigt hindrar den effektivt skadliga virus och bakterier från att tränga igenom och åstadkomma infektioner. När man utför en piercing så bryter man denna skyddsbarriär och tillåter skadliga bakterier och virus att kunna penetrera under kortare eller längre perioder. Det är därför mycket viktigt att man sköter sin piercing under läkningen. Torr hud är oftast lättare för bakterier att attackera. En del rengöringsmedel har en tendens att torka ut huden och därmed faktiskt underlätta för infektioner. Om huden börjar bli uttorkad kan den må bra av ett tunt lager återfuktande hudsalva och kanske ett byte av rengöringsmedel. Likaså kan huden bli irriterad av rengöringsmedel, speciellt de med antiseptiska egenskaper då dessa stör kroppens egna...

Läs mer

Piercingplaceringar och läkningstider

Observera att detta bara är ungefärliga läkningstider, flertalet faktorer spelar in på hur lång/kort tid en piercing tar att läka. Skötsel, allmäntillstånd och infektioner samt sjukdomar kan påverka en piercing drastiskt. Nedan följer generella läkningsdirektiv för olika typer av piercings samt en kort beskrivning och om det finns något särskilt att tänka på för läkningen av en särskild form av piercing. Öronen Läkningstid: Varierar, beroende på var på örat piercingen sitter. I öronsnibbar läker piercingen oftast på fyra-sex veckor, brosk och liknande tar vanligen minst åtta veckor eller längre. Horisontal öronsnibb Läkningstid: 8-12 veckor. En intressant typ av piercing, där en stav ligger längst med öronsnibben snarare än rakt igenom, vilket gör att vanligen bägge kulorna på staven är synliga. Piercingen tar lite tid att göra och får oftast utföras på frihanda i och med att det är svårt att fixera området med en piercingstång. Piercingen kräver en särskild anatomi och är inte genomförbar på alla. Industrial / orbital Läkningstid: varierar, överkanten av örat kan ligga på 3-6 månader. Industrial eller orbital är två namn på samma sak, nämligen att ett smycke passerar genom två hål, industrial kallas det om det är en stav som brukas medan om det är en ring som används istället är det en orbital. Det är en rolig och visuellt äventyrlig piercing, vanligen placerad i öronen och då först och främst i örats överkants. Brosket i den övre delen av örat är särskilt lämpad för att ha en stav igenom två separata hål.  Denna typ av piercing kan ibland vara svårläkt, då överkanten av örat gärna utsätts för slitage och irritationer. Tragus / conch / helix / daith / rook Läkningstid: varierar oftast mellan 6-12 veckor. Tragus (den triangelformade hudbiten vid ingången till hörselgången) Conch (innerörat), Helix (överkanten av örat), Daith och Rook(sitter i de små vecken ovanför hörselgången) är alla broskpiercingar som sitter i örats olika delar och har liknande läkningstider. De är alla olika former av broskpiercingar och sitter i de hårdare delarna av örat, vilket medför att de kan ha en tendens till att lättare drabbas av ärrbildningar, detta gör sig gällande speciellt för överkanten av örat (Helix) som ibland vill dra ut på läkningstiden. Tungan Läkningstid: 3-6 veckor. Vid en nygjord tungpiercing är ett sätt att hålla svullnaden nere, att sugga på is. Vanligen är tungan mer svullen på morgonen än under dagen, efter att man har legat ned och sovit, vilket kan dels undvikas genom att under de första nätterna sova med någon. Undvik att leka med den, de första dagarna, helst de första veckorna, då detta lätt kan gå och bli en dålig vana. En nygjord tungpiercing påverkas till viss mån artikuleringen av särskilt S-ljud, en god idé är att så snart som möjligt träna upp talet, då ett tydligt uttalande påverkar hur vi uppfattas socialt. Venoms Läkningstid: 8-12 veckor. Venoms är två tungpiercingar som sitter på vardera...

Läs mer

Ordlista för kroppsmodifieringstermer

Nedanför så kommer en lista med namn, begrepp och andra ord som gärna förekommer inom piercingvärlden. En del saker kan vara lite magstarka beskrivningar och listan är allt annat än komplett. Listan är delvis i alfabetisk ordning, i alla fall så är orden listade efter begynnelsebokstav, så det är bara att leta i bokstavsgrupp. 316L – implantatstål som används inom sjukvården, bla till benskruvar och liknande. Avger så lite nickel att allergiker inte reagerar på det trots ett relativt högt innehåll av nickel i metallen. ABC KUNSKAP – grundläggande för piercare och står för Andning-Blödning-Chock, vilket är helt enkelt en kompetens i första hjälpen. APP – Association of Professional Piercers. En ideel, internationel rörelse som kämpar för att höja standarden på utövande och utförande av piercing. AMPALLANG – horisontal manlig genitalpiercing som passerar genom penishuvudet och vanligtvis Urethra (urinröret) läker långsamt och oftast omständlig för män som inte är omskurna. APADRAVA / APADRAVYA – påminner om en ampallang, men går rakt igenom penishuvudet och urethra vertikalt istället, är oftast lite lättare läkningsmässigt. ANTISEPTISK – bakteriedödande. ALLERGI – överkänslighet för ett visst ämne. Allergi är något som de flesta har hört om vid piercing och det är oftast främst tre orsaker  (1) nickelallergi  (2) latex/gummiallergi  (3) allergi mot rengöringsmedlen som används vid eftervård. ANTI-TRAGUS – annat namn för conchpiercing, se Conch. ABSCESS – infektion som är instängd i kroppen med lite eller inget utflöde av var eller sårtvätska, smärtsamt, svårläkt och potentiellt farligt, alla sticksår riskerar att bli abscesser ifall de sluts. ANTIKROPPAR – äggviteämnen ibland annat blodet, som kallas immunglobuliner, bildas i stor mängd i samband mot sk antigener, vilket är substanser, mikroorganismer och liknande som har en skadlig effekt på kroppen. ANTIGEN – en substans som, om kroppens immunsförsvar reagerar på, utlöser antikroppar för att förstöra antigenet. ASTRINGERANDE – uttorkande, kan ibland vara vissa preparat som ska ha en bakteriedödande effekt som verkar på detta sätt, i normala, friska sår torkar den ut sårväggarna och kan istället irritera läkningsprocessen, stimulera ärrbildning och torka ut huden. ACETYLSALISYRA – aktiv beståndsdel i tex magnecyl och treo, kan påverka kroppens förmåga att koagulera och kan därför leda till onödiga blödningar vid piercingen och eventuellt oväntade efterblödningar. BAKTERIEODLING – när man vill fastställa vilken typ av infektion som har uppstått och hur man bäst ska behandla den, sker genom att man tar ett prov från infektionen, och skickar det för analys. Man odlar upp en kultur av dem och utsätter den för en serie tester, samt undersöker dess struktur, i dagsläget identifieras bakterier snabbt, och rätt behandling kan påbörjas. Prov kan dock bli kontaminerad, dvs bli nedsmutsade av bakterier som inte kommer från provtagningen och ge ett felaktigt resultat, är dock inte vanligt att det förekommer. BCR – en sk Ball Closure Ring, vilket är ett standardsmycke inom piercingbranchen, finns i många tjocklekar och material. Smycket har en genialisk konstruktion; det öppnas...

Läs mer