Ed | scarification

scarification ”ärrande av huden” är en relativ ovanlig och outforskad metod som kroppsutsmyckning, det finns flera metoder att utföra det på men vi arbetar först och främst med en form av branding där man kan göra stora, detaljerad arbeten på en kort tid som generellt sett lämnar bra resultat på alla hudtyper