Hur uppstår allergi?

Allergier har man hört historier om när det gäller piercing, även om seriösa piercare använder metaller eller material som är säkra för de som blir piercade, så finns det alltid de som endera piercat sig själva med ett dåligt val av smyckesmetall eller en oseriös piercare som inte bryr sig om sina kunders hälsa.

Den allergi som uppstår är nästintill uteslutande sk Kontakt Dermatit(hudallergi) med huvudsakligen nickel, vilket kan yttra sig som irritation, klåda, sveda/ömhet, området kan blir rött och ”nässelfärgat” och börja flagna, fortsätter man bära smycket så riskerar man att utveckla en överkänslighet som täcker hela kroppen, och kontakt med sådana nickelbärande föremål som ringar, klockarmband, metallknappar och liknande kan då också börja uppvisa allergiska reaktioner hos personen ifråga.

I Västvärlden räknar man med att runtomkring 10% av alla vuxna kvinnor och ungefär 1% av alla män är mer eller mindre nickelkänsliga, och kan utveckla allergiska reaktioner i kontakt med föremål som innehåller nickel.

En hel del har diskuterats om just nickel och nickelinnehåll i smycken och det som egentligen avgör om ett smycke åstadkommer en allergi eller ej är inte hur mycket nickel som det innehåller utan hur mycket nickel och hur lätt nicklet löses ut från metallen, som kroppen sedan kan ta upp.

Exempelvis det så kallade implantatstålet reagerar extremt lite på blod, svett, kroppsvätskor och rengöringsmedel, och avger ytterst små mängder nickeloxid som kroppen kan ta upp och reagera på trots att metallen kanske innehåller mellan 10-14% nickel. Ädelmetaller är dock sällan bra val att ha i en läkande piercing, då även om de bara har små mängder annan metall i sig, som till exempel nickel, då de har en tendens att reagera kraftigt på kroppsvätskor och rengöringsmedel,, då de ädla metallerna reagerar på de oädla metaller som de är legerade med, och löser ut dem ur metallen, det är bland annat denna oxid som missfärgar både guld och silver.

Men vad är nickel egentligen? Nickel är ett grundämne, dess kemiska namn är Ni, om den tillförs till en legering så ökar den metallens motståndskraft mot rost och liknande, Nickel binder sig väl med andra metaller och används bla i sk rostfritt stål. Nickel är ett av de vanligaste ämnena på jorden, det återfinns i jordytan, på oceanens botten och utsöndras vid vulkanutbrott, Nickel existerar i luften vi andas, i vattnet vi dricker, i tobaksrök och i levande vävnad.

Största källan för nickelintag är via födoämnen, människan bär i normala fall runt 10mg nickel i kroppen, vilket är bundet till ett protein kallad nickeloplasmin och utsöndras via kroppsavsöndringar. Födoämnen som bönor, soja, linser, broccoli, bananer, päron, valnötter, hasselnötter, vete, råg, korn, choklad och många andra födoämnen innehåller nickel i märkbara mängder.

Chansen att utveckla kontaktallergi mot nickel är större i unga år, speciellt om nickel kommer i kontakt med blod eller sårvätska, som vid ett sår, irriterad hud eller vid en piercing, man debatterar också ifall om nickelallergi, eller snarare anlagen för det kan vara ärftligt, flera olika teorier har lagts fram genom året och det sista ordet är nog fortfarande inte sagt om det fenomenet.

Hur uppstår då en allergi? Och en allergisk reaktion? En allergi uppstår pga av att kroppen utsatt för tillförsel av ett ämne som retar kroppens immunförsvar, så att kroppen bildar en försvarsåtgärd mot det. Det främmande, irriterande ämnen kallas antigen, medans kroppen svar på Antigenet kallas Antikroppar, Antikroppar är beteckningen på ett immunglobulin som reagerar på just det främmande ämnet och oskadliggör det. Varför en allergi oftast förvärras vid återupprepad exponering är att kroppens immunförsvar lär sig att snabbare känna igen antigenet och sätter därför in en snabbare och kraftfullare effekt på en tidig retning. Antikroppar aktiveras när antigenet kommer i kontakt med blodet, endera direkt som genom ett sår, eller indirekt, via t.ex upptagning genom hud, slemhinnor och så vidare.

Man kan även särskilja mellan två stadier av känslighet, det ena är när man är intolerant; man klarar oftast en mindre mängd exponering utan att utveckla allergiska besvär, en del är bara känsliga på vissa ställen av kroppen, men andra delar är okänsliga på resten, en sådan person kan tex klara ädelmetallsmycken men inte sk vitmetall, billig metall som ska se ut som silver, men kan innehålla mängder av lättlöslig nickel.

Den andra är när man är helt allergisk; även mycket små mängder antigen kan utlösa allergiska reaktioner, och bara en tillfällig kontakt kan räcka för att allergin ska ”flamma” upp, oftast är hela kroppen känslig i mer eller mindre grad om man utsätt för exponering. En grav nickelallergiker kan få reaktioner på nycklar, bestick, mynt, diskbänkar, cykelramar osv.

Om man börjat utveckla en allergisk reaktion så bör man omedelbart byta till en metall som är icke allergen (alltså inte allergiskapande) Titan är ett bra val, men det finns ett flertal olika material som lämpar sig, ZirconTwo är ett bra material för sådana som tycker om guldsmycken, då den har en vacker guldyta. Genom att omedelbart byta metall så undviker man komplikationer vid läkningen, och även att man undviker en ökad känslighet för nickel. Om man kan upphöra med nickelexponeringen och kan få kroppen att vila från ny tillförsel, så går det ofta få en nickelallergi att ”försvinna” så mycket att man inte vidare märker av den, även om man kan komma i kontakt med metall som innehåller mindre mängder nickel och man kan då oftast klara av att bära både silver och guldsmycken i läkta piercings, eller som halsband, fingerringar och andra smycken. Om man inte avbryter exponeringen så ökar oftast besvären snabbt och man kan förvärra sin allergi så man får bekymmer även på andra delar av kroppen, och blixtlås, knappar, spännen av metall och alla andra beslag kan utlösa allergiska besvär.

För personer som redan är intoleranta/allergiska, men ändå vill bära silver/guld, så finns det några alternativ att tillgå; delvis kan man pensla insidan av fingerringar med nagellack eller apotekets allergilack, man bör göra flera tunna lager som sedan får torka ordentligt mellan varje gång. Alternativt så kan man ersätta de delar som går genom kroppen och har kontakt med hudytan med delar av titan, implantatstål eller liknande, som inte utlöser en allergisk reaktion.