Festivalpiercing, Oftast en dum ide

Få seriösa piercare/tatuerare arbetar på festivaler, marknader och liknande platser. Det är svårt att sköta hygien, sterilisering, ha tillgång till en ren miljö och rinnande vatten, samt allt annat som finns i en studio, vilket ökar risken för komplikationer i samband med piercings och försvårar kundkontakten.

Samtidigt kan det vara svårt att sköta eftervård för de som fått sina piercings gjorda. Eftervården är en viktig del av hur bra en piercing läker, likaså är det svårt att komma på återbesök om man får problem med sin piercing, eller har frågor i efterhand.

På festivaler och marknader stöter man ibland på piercare som inte ens kommer från det land som man är i och när festivalen är över så åker de vidare till nästa festival, så förmågan att hålla kontakt kan vara mycket liten, eller i alla fall lång väg att åka. Likaså har tillgänligheten till piercingutrustning som tänger, smycken och nålar ökat så en allt större fenomen är att man hittar någon amatör som öppnar en improviserat piercingstudio på festivalcampingen där man utför piercing på betalande kunder, hygienen och kunskapen om korrekt utförande är oftast ointressanta utav dessa indivder; ifall man brydde sig skulle man till att börja med inte sitta i ett tält till att börja med, tillgången till rinnande vatten är obefintligt och rengöringen av instrument är i bästa fall bristfällig vilket ökar chansen för infektioner eller överföringar av virus/blodsjukdommar. vart använda nålar och kontaminerat material tar vägen ska man troligen inte ens tänka på, vilket gör att man även utsätter rengöringsarbetarna för fara.

Mentaliteten bland piercing/tatueringstudios har dock på senare år mjukats upp angående att arbeta på festivaler och marknader, i början på 2000-talets så ylade och förbannade sig hela branchen om alla ”oseriösa” som arbetade på festivaler och liknande; vid slutet på samma årtionde hade man på bred front flyttat in på festivalerna själva då vinst och reklamintresset vida överstiger intressen för att utföra piercings/tatueringar under så bra  och hygieniska omständigheter som möjligt. När man väl branschen har flyttat in på festivalerna så är det högst osannolikt att man någonsin kommer att flytta ut från dem då det är en lukrativ möjlighet och ett tillfälle att sprida reklam för en studio, nackdelen är dock större än fördelarna, då man istället riskerar att folk får problem med sina piercings eller blir missnöjda med resultat; alla som är på festivaler vet att man gör en del tokiga saker som i efterhand man vill ha ogjorda ; mer än en festivalpiercing har plockats bort så snart man kommit hem då den inte riktigt passat ens smak, om det är en tatuering är dock långt mycket mer problematiskt att avlägsna dem.

Att utföra Piercings/tatueringar är något som hör hemma i en studion under kontrollerade former, inte i ett plasttält på en dammig åker eller gatukant under en stadsfestival.