Kundens rättigheter?

Något som det sällan talas om när det gäller tatuerings- & piercingsstudier är vilka rättigheter som kunden har. Att se till kundens rättigheter har på senare år helt har fallit bort från de grundläggande tankarna kring piercing och tatueringsprocesser och som kund är det lätt att känna sig i underläge när man kommer in på en studio.

Här är några av de stadgader som vi försöker driva Ed´s kroppskonst efter. Inspirationskällan är de stadgader rörande beteende som finns inskrivna i APPs (association of professional piercers) grundstadgar och avser hur all personal som arbetar i en studio, som är medlemmar i APP, ska bemöta sina kunder. Flertalet av deras regler och förslag är väldigt sunda och skrevs i en genuin anda av att försöka förbättra kunskapen och hygien i samband med kroppsutsmyckning i en tid då piercingbranschen fortfarande befann sig i sin linda.

Som kund ska du kunna kräva:

 1. Att bli piercad i en ren, hygienisk miljö utav renlig, nykter och ansvarstagande piercare som använder ett par nya undersökningshandskar.
 2. Att bli piercade med en ny, steriliserad nål som efter användning kastas för att inte återanvändas till något annan.
 3. Att bara nyligen steriliserade och lämpliga instrument används för att assistera under piercingen och att dessa sedan kastas eller steriliseras igen om de ska användas på någon annan.
 4. Att håltagningspistoler inte används till att utföra en piercing, inte ens för ett hål i örat, då det lämnar onödiga skador och kan inte steriliseras tillfredsställande.
 5. Att kunna får sin piercing utföra med frid i sinnet, medveten om att piercaren utför ingreppet med god hygien och att allt som kommer i kontakt med kroppens vävnader har steriliserats/rengjorts tillfredsställande.
 6. Att en kunnig piercare har utvärderat lämpligheten och möjligheten att göra den piercing som önskar i förhållande till den egna anatomin och livsstilen.
 7. Att bli informerad om hur piercingen fungerar, eventuella risker och komplikationer som kan uppstå innan det att piercingen har gjorts, så att det finns ytterligare en möjlighet att ändra sig huruvida man vill göra en piercing eller ej.
 8. Att ha möjligheten att kunna gå till en annan piercare för ett andra utlåtande, endera i samma studio eller hos någon annan och först sedan bestämma vad som önskas och vart.
 9. Att i den nygjorda piercingen placeras ett läkningssmycke som tack vare material, utformning och storlek är lämpligt i avseende till den utförda piercingen. Material som är överdragna med andra material, förgyllda eller tillverkade av silver är aldrig lämpliga att placera i en ny eller oläkt piercing.
 10. Att få se piercingsstudion och få alla sina frågor korrekt och artigt besvarade utav den person som ska utföra ingreppet innan det att ett faktiskt beslut att pierca är taget.
 11. Att bli informerad både skriftligt och muntligt om skötsel i avseende till sin piercing och efter att piercingen är på plats ha möjligheten att kostnadsfritt kunna rådfråga sin piercare om eventuella frågor eller vid möjliga komplikationer.
 12. Att bli behandlad med respekt, omtanke och försiktighet oavsett kön, ålder eller hudfärg. Likaså ska ens val av piercing inte ifrågasättas eller hånas utav personalen som ska utföra den. Även ifall att de väljer att inte utföra en piercing bör detta omtalas under artig former och gärna även förklara varför de inte vill utföra den önskade piercingen.
 13. Att ha rättigheten att ångra sig närsomhelst under piercingsprocessen och backa ur utförandet av en piercing om det inte känns rätt, ångrat sig, vill tänka över det mer eller tycker att hela situationen blivit olustigt eller felaktig på något sätt. En uppbokad till betyder inte ett tvång för att utföra en piercing.