Håltagingspistolen, en förlegad metod

På en del studios och hårsalonger används en sk håltagningspistol för att utföra vissa piercings, oftast då i örat och näsan. Håltagningspistolen är egentligen framtagen för piercing i örats mjukdelar, eller den sk ”snibben” av örat och kan lätt ställa till bekymmer när den istället används till håltagning i näsan eller i örats övriga delar då dess smycken inte är anpassade till något annat än just öronsnibben.

Även vid rätt användning så kan den åstadkomma problem. Detta pga att själva smycket kan vara för kort, de håller nämligen en generell längd på 6mm och ger inte utrymme för svullnad, de är svåra att effektivt kunna rengöra, de sk fjärilslåsen på baksidan är nästan omöjliga att fullständigt rengöra och kan lätt bli en grogrund för bakterier.

”Pistolens” pärla är slöare än en piercingnål och river bokstavligen ett hål genom kroppen. Det ställer till onödigt mycket skada på kroppen, vilket ökar risken för infektioner, problem och ärrvävnad. En piercingnål ”skär” ett fint snitt genom kroppen och brukar underlätta läkningen avsevärt när det gäller både läkning och obehag.

En håltagningspistol kan heller inte steriliseras ordentligt, vilket gör det svårt att hålla en tillfredsställande hygien. Pistolen kan lätt bli förorenad av blod, hudrester och sårvätska när smycket ”skjuts” genom kroppen, baksidan fläks då upp och sprayar pistolen med kroppsvätskor, även om smycket och dess mottagare är insatta i en kassett som sedan ska kasseras så duger det inte att bara snabbt svabba av resten med någon ytdesinfektion

Bilden ovan är ett exempel på slutresultatet då en pistol har använts till ett ”vanligt” hål i örat, personen har drabbats av en växande ärrbildning som även efter avlägsnades av smycket fortsätter att växa, i slutändan fick man med kirurgi avlägsna den felande vävnaden, numera finns det istället ett fint, töjt hål istället utan spår av den ursprungliga hålet.