Piercing | info

Du bör inte pierca dig om du…

  • Inte har ätit de senaste 6 timmarna, då lågt blodsocker ökar risken för yrsel och illamående i samband med utförandet av piercingen. Lågt blodsocker kan även medföra ökad blödningen.
  • Har ätit acetylsalisylpreparat (Magnecyl, Treo) de senaste 7 dagarna. Preparaten kan ha en blodförtunnande effekt.
  • Nyligen varit kraftigt sjuk och immunförsvaret och kroppen kan vara ansträngd efter en infektion.
  • Bär på en kraftig infektion, t.ex. förkylning eller influensa. Kroppens normala bakterieflora kan åstadkomma en oönskad infektion i samband med en ny piercing.
  • Nyligen lämnat blod eller plasma.

Piercing utförs inte om du…

  • Inte är minst 18 år och har giltigt id eller om du inte har målsmans godkännande samt att målsman i person följer med eller tidigare överenskommelse.  Du måste dock vara minst 18 år fyllda för att få gjort en genitalpiercing, scarification eller tatuering.
  • Är påverkad av alkohol eller droger.
  • Bär på någon form av blodöverförbar sjukdom, som t.ex. HIV, Hepatit B eller C.
  • Tar blodförtunnande mediciner eller har en sjukdom som påverkar blodets koagulering utan att först rådfråga läkare.
  • Är gravid