Piercingplaceringar och läkningstider

Observera att detta bara är ungefärliga läkningstider, flertalet faktorer spelar in på hur lång/kort tid en piercing tar att läka. Skötsel, allmäntillstånd och infektioner samt sjukdomar kan påverka en piercing drastiskt. Nedan följer generella läkningsdirektiv för olika typer av piercings samt en kort beskrivning och om det finns något särskilt att tänka på för läkningen av en särskild form av piercing.

Öronen

Läkningstid: Varierar, beroende på var på örat piercingen sitter. I öronsnibbar läker piercingen oftast på fyra-sex veckor, brosk och liknande tar vanligen minst åtta veckor eller längre.

Horisontal öronsnibb

Läkningstid: 8-12 veckor.

En intressant typ av piercing, där en stav ligger längst med öronsnibben snarare än rakt igenom, vilket gör att vanligen bägge kulorna på staven är synliga. Piercingen tar lite tid att göra och får oftast utföras på frihanda i och med att det är svårt att fixera området med en piercingstång. Piercingen kräver en särskild anatomi och är inte genomförbar på alla.

Industrial / orbital

Läkningstid: varierar, överkanten av örat kan ligga på 3-6 månader.

Industrial eller orbital är två namn på samma sak, nämligen att ett smycke passerar genom två hål, industrial kallas det om det är en stav som brukas medan om det är en ring som används istället är det en orbital. Det är en rolig och visuellt äventyrlig piercing, vanligen placerad i öronen och då först och främst i örats överkants. Brosket i den övre delen av örat är särskilt lämpad för att ha en stav igenom två separata hål.  Denna typ av piercing kan ibland vara svårläkt, då överkanten av örat gärna utsätts för slitage och irritationer.

Tragus / conch / helix / daith / rook

Läkningstid: varierar oftast mellan 6-12 veckor.

Tragus (den triangelformade hudbiten vid ingången till hörselgången) Conch (innerörat), Helix (överkanten av örat), Daith och Rook(sitter i de små vecken ovanför hörselgången) är alla broskpiercingar som sitter i örats olika delar och har liknande läkningstider. De är alla olika former av broskpiercingar och sitter i de hårdare delarna av örat, vilket medför att de kan ha en tendens till att lättare drabbas av ärrbildningar, detta gör sig gällande speciellt för överkanten av örat (Helix) som ibland vill dra ut på läkningstiden.

Tungan

Läkningstid: 3-6 veckor.

Vid en nygjord tungpiercing är ett sätt att hålla svullnaden nere, att sugga på is. Vanligen är tungan mer svullen på morgonen än under dagen, efter att man har legat ned och sovit, vilket kan dels undvikas genom att under de första nätterna sova med någon. Undvik att leka med den, de första dagarna, helst de första veckorna, då detta lätt kan gå och bli en dålig vana. En nygjord tungpiercing påverkas till viss mån artikuleringen av särskilt S-ljud, en god idé är att så snart som möjligt träna upp talet, då ett tydligt uttalande påverkar hur vi uppfattas socialt.

Venoms

Läkningstid: 8-12 veckor.

Venoms är två tungpiercingar som sitter på vardera sida av tungan, snarare än centrerat längst mittsömmen. Piercingen läker långsammare än den vanliga tungpiercingen och det finns en ökad chans för ärrbildning och kan även vara svåra att få symmetriska, i det att de tenderar att flytta på sig under läkningen.

Tounge web

Läkningstid: 4-6 veckor.

En tounge web sitter i strängen under tungan, den påminner ganska mycket om en smiley piercing då den sitter igenom en liknande vävnadsform. En tounge web brukar normalt sett bäras med en liten ring eller böjd bananabel men även en tunn hästsko är ett alternativ. Tounge web funkar inte på alla och har en hög frekvens av att kunna stöttas ut ur kroppen. Dock har den låg social påverkan då den i normala fall nästan är osynlig.

Smiley

Läkningstid: 4-6 veckor.

Smiley är en visuellt vacker piercing som sitter i den lilla strängen av vävnad som förbinder överläppen med tandköttet och har fått sitt namn efter att den oftast enbart är synlig när bäraren ler eller skrattar. Piercingen läker likt en tunga väldigt enkelt, men tack vare att den sitter i en ganska tunn vävnad så kan den lätt börja vandra ut ur kroppen.

Labret / läpp / mouche / kind

Läkningstid: 4-8 veckor, kinder tar oftast längre tid än åtta veckor.

Dessa piercings sitter vanligen ovanför eller under läpparna och är oftast lätta att ha och göra med. På grund av att slemhinnor svullnar en del under läkningen, sättes ett lite för stort smycke i under läkningen. Detta för att ge utrymme för svullnaden. När piercingen är läkt är det brukligt att byta ner till ett kortare/mindre smycke. Ett vanligt fenomen, speciellt i början är att vilja leka med tungan på insidan, vilket kan leda till irritation. Piercingen är sällan bekymmersam vid rakning, det är bara att plocka bort den vid rakningen. Under läkningstiden rakar ni så nära som möjligt och sedan klipper de närmaste hårstråna med en fin sax.

Vertikal labret

Läkningstid: oftast 4-8 veckor

En vertikal labret sitter inte rakt igenom läppområdet utan går in under läppen och kommer upp ur den röda delen av läppen. Den läker lätt men är sorgligen nog en piercing som fick onödigt dåligt rykte tack vare att många som försökte göra det och placerade den fel. Rätt placerad så brukar den funka utmärkt, många personer som haft problem med tandkött vid en läpp-piercing väljer en vertikal labret, då den gör det möjligt att få en vacker visuell piercing som inte går in i munhålan.

Snakebites

Läkningstid: 4-6 veckor, oftast upp mot 6 veckor

Snakebites är parvis sittande piercing på vardera sida av underläppen. Vanligen läker de snabbt om ni väljer att ha labretsmycke i under läkningen, räkna med en längre läkningstid ifall ni börjar med ringar. Att göra två läpp-piercingar samtidigt, brukar inte påverka läkningen nämnvärt.

Spiderbites

Läkningstid: 4-6 veckor

Spiderbites är ett parvis sittandes piercing i underläppen, skillnaden mellan snakebite och spiderbite är att bägge piercingarna sitter bredvid varandra. Det är möjligt att placera spiderbites antingen centrerade under läppen eller upp mot den ena eller andra. Både ringar och stavar kan användas när den har läkt, men under läkningstiden rekommenderas två labretstavar.

Näsvingen

Läkningstid: 6-8 veckor

En liten pärla eller ring är det vanligaste smycket som sitter i näsvingen. Näspiercing drar ihop sig fort, vilket medför att om smycket plockas ut för tidigt kan det vara svårt att sätta i dem igen.

Septum

Läkningstid: 4-8 veckor

Denna piercing är utförd i den tunna skiljevägg som finns mitt i näsan och lätt att dölja. Ring, barbell eller hästsko är de vanligaste smyckena att sätta i. Är denna piercing väl läkt finns det en uppsjö av smycken att välja emellan, speciellt om ni töjer hålet. Värt att tänka på är att om ni önskar att med tiden töja upp hålet för att placera en spike/fatbone behöver hållet vanligen sättas något lägre och för bästa resultat planeras innan det att piercingen sätts.

Ögonbryn

Läkningstid: 4-8 veckor

En piercing som många försöker göra själv, men kan vara svårläkt. Den sitter på ett utsatt ställe och kan lätt irriteras av att den fastnar i kläder som drar i den. Ögonbrynspiercingen är relativt känslig för hur kroppen mår, och kan lätt krångla om vid sjukdom eller vid hejdlöst festande under läkningstiden. Många väljer att sätta i en liten böjd stav i piercingen, då denna inte “sticker” ut i samma utsträckning, även om ni fortfarande bör vara försiktig med den. Tack vare att piercingen sitter ytligt, riskerar den med tiden att börja migrera och kroppen sakta stöter ifrån sig smycket. Genom att en piercing utförs av någon som är kunnig och med ett bra val av smycke, så minskar risken.

Earl / Erl / Bridge

Läkningstid: 2-3 månader, men kan ibland ta över ett år.

Erl har fått sitt namn efter den första person som utförde en sådan piercing, en kille som kallades erl, den kallas nuförtiden även för bridge. Piercingen sitter rakt över näsryggen och kan ha både ring och stav i. Nuförtiden används oftast stavar, den kan ibland vara svårläkt och dra ut på tiden, så piercingen kräver lite tålamod för att få ett lyckat resultat.

Vertikal earl

Läkningstid: varierar rejält 3-12 månader

En vertikal earl sitter vid näsryggen, men istället för att går rakt över så går den rakt uppifrån näsryggen mot pannan. En vertikal earl är visuellt vacker men kan vara krånglig att få att stanna, de tenderar att migrera och är känsliga för slitage. Ett alternativ är att istället sätta en dermal anchor.

Nape/Sternum

Läkningstid: mer än 8 veckor

Nape sitter i rakt över nacken medan en sternum sitter i huden på bröstbenet. Alla är s.k. surfacepiercings, en piercing som ligger längst med hudytan snarare än att de går rakt igenom från hudyta till hudyta, som till exempel en öronsnibb. Surfacepiercings tenderar att kunna migrera ur kroppen och vill gärna ta tid att läka och kräver lite extra tålamod för att funka bra.

Madison

Läkningstid: varierar, oftast läker de aldrig helt och hållet

Madison är en piercing som sitter i halsgropen och är en sk surface piercing, den läker långsamt och är kända för att kunna bråka även om den har burits under lång tid.
I genomsnitt så stötts 9 av 10 madison´s ut i slutändan, vilket gör att det är bäst att se den som en temporär piercing. Nuförtiden så är en dermal anchor ett mycket bättre alternativ med större chans att bli kvar i kroppen.

Navel

Läkningstid: 3-9 månader.

En vacker piercing som lätt går att dölja om så önskas. Den är känslig för slitage från kläder och läker oftast bäst med en navelbarbell. Kan ibland migrera d.v.s. att kroppen sakta stöter ifrån sig smycket.

Dermal anchor / Skin divers

Läkningstid: 3-6 veckor beroende på placering

Dermal anchor är egentligen inte en piercing utan snarare ett ytligt hudimplantat, vilket gör att den har sina egna egenheter jämfört med en piercing. En Dermal anchor sitter strax under hudytan och kan tekniskt sett placeras vart som helst på kroppen, men stela ytor på kroppen som pannan, kindernas överdel och bröstkorgen tenderar att fungera bättre. Medan området som utsätts för mycket slitage eller kroppsrörelser fungerar mindre bra. Dermal anchor och skin diver har dock i likhet med många andra ytliga piercings en tendens att kunna migrera, stötas ur kroppen. De har däremot många potentialer där uppfinnigheten är den enda begränsningen i förhållande till tidigare teknik och möjligheter.

Dermal punch

Läkningstid: 2-4 veckor beroende på placering

Dermal punch är snarare en metod som används framför en placering av en piercing. En dermal punsch används till att göra ett större hål i kroppen i ett område som är svårt att töja; näsvingen, conch och helix är området som med fördel kan göra ett hål med biopsy-verktyg. Storlekarna finns från 1.5mm upp till 8mm, de mindre storlekarna behöver det sättas ett smycke i medan de större storlekarna många gånger kan läkas ”fritt” efter ett par dagar.
Dermal punsch hål läker väldigt bra med få komplikationer, men tekniken är onödig på områden som är lätt töjda. I örats underkant är det exempelvis bättre att göra en standard piercing framför att göra en dermal punch, i det att det är önskvärt att behålla så mycket vävnad som möjligt.

Scarification

Läkningstid: varierar, men oftast 3-6 veckor beroende på placering och metod

Scarification är ett samlingsnamn på olika metoder som används för att skapa ett mönster på huden med hjälp av kroppen egna ärrbildning. De vanligaste metoderna som används är branding och cutting/skinpeel. Branding innebär att en metallbit hettas upp och sedan appliceras mot huden för att lämna en brännskada. Medan en Cutting/skinpeel innebär att ett snitt skärs i huden som sedan irriteras med olika metoder. Det finns mängder med olika skötselråd för scarification och alla har sina olika fördelar och nackdelar. En scarification kräver ofta större engagemang än en tatuering eller piercing skulle göra då den kräver en aktivt insats för att försöker motverka vad kroppen helst vill göra; läka så enkelt som möjligt med minsta möjliga ärrvävnad.

Bröstvårta

Läkningstid: 3-6 månader

Bröstvårtan är en klassisk piercing för bägge könen. Vanligast är horisontala piercings men även vertikala eller diagonala förekommer. Den kan vara känslig för slitage och rekommenderat är att undvika att leka med den till dess att den är läkt. Kvinnliga bröstvårtor kan ibland läka långsammare än manliga på grund av hormonrubbningar, likaså kan de ibland ömma i samband med dessa. Manliga bröstvårtor är däremot ibland så små att det är direkt olämpligt att pierca i bröstvårtan, utan piercingen läggs snarare bakom själva bröstvårtan framför igenom.

Klitoriskappa / Prepuce

Läkningstid: 2-4 veckor

En relativt snabbläkt/enkel piercing att ha att göra med. Oftast tas den vertikalt, men går även att göra horisontalt om kappans anatomi tillåter detta. Bäst är att sköta sin intimhygien som vanligt, starka rengöringsmedel irriterar mycket och kan åstadkomma bekymmer. Sexuell kontakt bör undvikas under läkningen, då detta område oftast utsätts för tryck. Det finns även en ökad chans för överföring av sexuella sjukdomar och liknande vid en oläkt genital piercing, oavsett om den är manlig/kvinnlig. Kondom är alltid att föredra men särskilt vid läkning och en tid efter.

Inre blygdläppar

Läkningstid: 2-5 veckor

Samma som klitoriskappan, en piercing som läker snabbt. Ringar är de vanligaste smyckena och kan lätt dekorera med flera i varje. Desto längre ner de sätts, ju mer irritation och längre läkningstid blir det. Ifall att ni cyklar mycket eller åker MC så kan det vara en idé att undvika dem längst ner.

Christina

Läkningstid: 2-3 månader, ibland längre

En Christina är en piercing som sitter ovanför klitoriskappans hudveck och går genom kanten som leder upp på venusberget på kvinnliga genitalierna. Christina är en surface piercing vilket gör att den kan stötas ut och är känsligare för slitage. När den är läkt bör ni därför avlägsna smycket för exempelvis rakning i området. Piercingen är en rent visuell piercing och påverkar inte känsligheten i genitalområdet.

Fourchette

Läkningstid: 4-8 veckor

En kvinnlig genitalpiercing som sitter i vaginans nedre veck, det påminner om en christina men läker oftast mycket lättare, då det oftast finns en bättre anatomisk förutsättning för att få en snabb läkning och smycket brukar vara en liten ring eller banabell. Närheten till ändtarmsöppningen gör att ni bör vara extra noggrann med intimhygienen i det området.

Triangel

Läkningstid: varierar, oftast mellan 4-8veckor

Triangle är en kvinnlig genitalpiercing som sitter strax under klitoris, en triangle måste oftast anpassas från kvinna till kvinna, dess placering är väldigt varierande. En annan form av triangle är när det placeras två hål i sidorna av klitoriskappan och har ett smycke genom bägge hålen, detta bildar då en triangel med hudvecket. Ursprungligen kommer namnet ifrån att klitoriskappan kläms ihop och bildar ett hudveck som liknar en triangel. De flesta kvinnor kan inte göra den ursprungliga varianten då den kräver ett relativt välutvecklat klitorisområde.

Prince Albert (PA)

Läkningstid: 2-6 veckor

En enkel, effektiv piercing som skänker glädje för både bäraren och dess partner. En ring på 2,4 millimeter är att rekommendera under läkningen, och piercingen är lätt att töja. En ring som kulan sitter ordentligt på brukar sällan vara till bekymmer vid användning av t.ex. kondom. En irriterande egenhet är att en nygjord PA kan små blöda några dygn efter att den är gjort och kan svida när man kissar. Morgonurinen kan vara den värsta, då den är mer koncentrerad. Drick gärna ordentligt med vätska och urinera ofta, så svider det mer sällan.

Ampallang / Pallang

Läkningstid: 2-3 månader

En ampallang/pallang är en manlig genitalpiercing där en stav horisontalt passerar genom ollonets främre del. Piercing kommer från norra Borneo där varje manlig individ förväntades underkasta sig denna typ av piercing. Det första smycket man får behöver oftast korrigeras till ett som är kortare, då det är svårt att veta exakt hur lång stav som behövs då man har full erektion, något som ibland kan göra den första tiden lite jobbig. Detta då förhuden på en oomskuren man tenderar att haka upp sig på ena sidan av staven, detta kan i sin tur leda till ömhet i området, när man sedan byter ner till en kortare stav försvinner bekymren helt.
En ampallang är stimulerade för båda partnerns under sexuella omständigheter och brukar normalt sett inte bråka, med tiden kan man dock få en uppbyggnad av förhårdnader kring öppningarna, detta beroende på friktion och av irritation från urinen, då den oftast ligger genom urinröret.

Appadravya / Pallang

Läkningstid: 2-3 månader

En Appadravya/pallang är en manlig genitalpiercing där en stav passerar vertikal genom ollonets främre del. Den omnämns i Kama sutra, det indiska kärlekslexikonet och den återfanns även i norra Borneo, där en riktig man som verkligen ville imponera på damerna gjorde både en piercing vertikal och horisontalt. En appadravya/vertikal pallang är lite bekvämare att ha att göra med för en man som inte är omskuren då förhuden gärna vill haka upp sig på en horisontalt placerad stav innan det att längden är korrigerad.  Apparavyan är behaglig för bägge partners och brukar normalt sett inte bråka eller få förhårdnader som exempelvis en ampallang får, skulle det uppstå så brukar det vara på undersidan som man kan få ärrbildningar, en egenskap den delar med Prince Albert piercingen

Frenum

Läkningstid: 3-8 veckor

En enkel piercing som sitter innanför strängen nedanför penishuvudet. Vanligen bärs en liten ring eller barbell under läkningen. Barbells rör mindre på sig och föredras av en del.

Hafada / Skrotum

Läkningstid: 6-10 veckor

En vacker och ren, visuell piercing. Man kan delvis placera dem längs “sömmen” på framsidan, men även vid sidorna. Under läkningen används ofta en ring, men en bananabell brukar fungera bra också. Många gör flera hafadas, men att göra många samtidigt brukar försvåra läkningen och leda till problem.

PUBIC

Läkningstid: 6-10 veckor

En vacker piercing som är belägen på pubesberget. Den kan dock läka långsamt och i värsta fall stötas bort helt. För maximal chans för läkning så bör den placeras rakt ovanför penis. Detta för att minimera irritation.

Förhud (foreskin)

Läkningstid: 5-8 veckor

Enkla piercings som är lätta att töja om man vill ha tjockare smycken i. Den brukar svullna en del efter att man har gjort den och man bör inte pierca mer än en till två åt gången.