Tatuering | teknik

Den teknik som vi främst arbetar med är sk. Dotwork, vilket är precis vad namnet indikerar en teknik där, motiven byggs upp av prickar. En sätt att arbeta med tatuering som började dyka upp i Europa under 1990-talet, med föregångsgestalter som Xed Lehead, England samt Erik Reime, Danmark. Men där sättet att arbeta, kan ses uppvisa stora likheter med konstens Pointillism men även med grafisk design. Variationsformerna är oändliga och lika så sättet att använda sig av dots. Idag finns det flertalet artister som väjer denna tatueringsform, men där uttrycken och resultaten av de olika är lika mångfacetterat som det finns utförare.

Tatueringar hos oss, kan utföras antingen av Eddie eller Caja, men där tillvägagångssätten och även sätten att artikulera ett motiv, varierar. Eddie arbetar uteslutande för hand (vilket innebär att han inte tar assistans av maskiner, utan sticker inte motiven för hand), däremot är detta inte samma som att knacka in motiven (Tau-tau, främst polynesisk tatueringsteknik), utan ser snarare sin inspiration från Thailändsk och Japansk tatueringskonst. Caja tatuerar enbart med maskin och hämtar gärna sin inspiration från historiska ornament och tenderar att önska en kombination mellan linjer och dots i sina motiv.

Exempel på tatueringar av Caja. För fler bilder se ”Cajas galleri” i menyn.

Exempel på tatueringar av Ed. För fler bilder se ”Eds galleri” i menyn.