Tatuering | info

Du bör inte tatuera dig om du…

  • Inte har ätit de senaste 6 timmarna, då lågt blodsocker ökar risken för yrsel och illamående i samband med utförandet. Lågt blodsocker kan även medföra ökad blödningen, så ta gärna med frukt eller godis för att kunna höja blodsockret under arbetets gång.
  • Har ätit acetylsalisylpreparat (Magnecyl, Treo) de senaste dagarna. Preparaten kan ha en blodförtunnande effekt.
  • Nyligen varit kraftigt sjuk och immunförsvaret och kroppen kan vara ansträngd efter en infektion.
  • Bär på en kraftig infektion, t.ex. förkylning eller influensa. Kroppens normala bakterieflora kan åstadkomma en oönskad infektion i samband med en ny piercing.
  • Nyligen lämnat blod eller plasma.

Tatuering utförs inte om du…

  • Är under 18 år. Tänk även på att medbringa gilltig legitimation vid tatueringstillfället.
  • Är påverkad av alkohol eller droger.
  • Bär på någon form av blodöverförbar sjukdom, som t.ex. HIV, Hepatit B eller C.
  • Tar blodförtunnande mediciner eller har en sjukdom som påverkar blodets koagulering utan att först rådfråga läkare.
  • Är gravid.