Studion

Ed´s kroppskonst är en studio som ägnar sig åt att modifiera kroppen och kroppsutsmyckning ur ett helhetsperspektiv. Detta inkluderar allt från piercing, tatuering, scarification till mera ovanliga kroppsutsmyckningar. Företaget har funnits sedan 1996 och var tidigare baserat i Karlstad fram tills 2003, då “Eddie” valde att flytta sin studio för att utöka verksamhetsområdet och förändra upplägget på hela studion. Under december 2009 genomförde verksamheten sin tredje flytt och utveckling, för att ge mer utrymme åt alla de projekt och idéer som cirkulerar kring fenomenet av kroppskonst.

Studion

Studion är belagd i Göteborg och grundidén är att skapa en frizon, där det finns en avslappnad attityd med ett lugnt tempo och personlig service är ett nyckelord. Att modifiera sin kropp är en stor sak för dem som väljer denna väg och vi bedömer det som viktigt att allt som rör transformeringen av kroppen ska utföras under lugna omständigheter och utan stress. Därför har studion valt att hellre ta ett mindre antal kunder per dag och ge en bättre upplevelser för er, framför att maximera inkomsterna. Vi har även valt lite annorlunda öppettider än vad som är brukligt. Vardagen är för de flesta en stressig företeelse, med en mängd åtagande och sedan tidigare har vi uppmärksammat att det huvudsakligen är på eftermiddagar och kvällar som de flesta får möjlighet att kunna ta tid för sig själva.

En återkommande fråga är varför studion inte ligger mer centralt? En fråga som det finns flertalet svar på, men en kortfattad variant är, dels att en lugnare omgivning ger bättre möjligheter för att kunna skapa en avslappnad miljö. Den mer avgörande aspekten är att när någon beslutar sig för att komma till studion, har de redan beslutat sig för vad de önskar och mentalt förberett sig för detta och stundens infall som lätt övergår till morgondagens ångest, minimeras. Här får inte heller den krassa verkligheten glömmas, genom att undvika de centralaste platserna, hålls utgifterna nere, vilket möjliggör att priserna till kunderna kan hållas inom rimliga ramar utan att behöva ge avkall på kvalité.

Vision

Den vision som ligger bakom Ed´s kroppskonst, är att skapa en oas för det modifierade samfundet, vilket även inkluderar de nyfikna. En plats för öppna sinnen som önskar att vidgas. Vi upplever det som viktigt att även förmedla och visa upp en del av det ursprung som finns kring olika praktiker och utövande av kroppskonst. Det finns ett stort intresse och en passion för kroppskonst och hur dessa praktiker är del av så omfattande och rika kulturer, en passion som vi önskar dela med oss av och ge er möjligheten att se. För att åstadkomma detta finns det i studion en växande samling av föremål med koppling till kroppskonst, till er beskådan. Dessa föremål är från olika kulturer med vilt skilda geografiska lägen och från olika tidsåldrar. På plats finns även ett mindre referensbibliotek med böcker, tidskrifter och andra källor som kopplar till kroppsutsmyckning, för att kunna underhålla medan ni väntar, eller ge inspiration till inte helt färdigformulerade projekt och för att kunna väcka en djupare förståelse för fenomenet kroppskonst.

Egen design

Sist men inte minst finns det även möjligheten att få sina egna piercingssmycken designade. Det kan i mångt och mycket vara svårt att få tag på rätt storlekar och passformer som passar den enskilda kroppen. Precis som med kläder är mycket av de smycken som tillverkas för olika piercingar skapade utifrån en generaliserad kropp som inte tar hänsyn till det underbara mångfald som existerar av vackra kroppar. För att inte glömma att en piercing i hög utsträckning är ett yttrande av den egna individualiteten och det då kanske inte alltid känns lika roligt med en massproducerad variant av smycke, utan kanske söker det lite mer udda och unika. För att tillgodose detta behov erbjuder vi en serie av smycke som är unika för oss, som antingen är tillverkade på plats eller av inhyrda hantverkare samt hantverkare åt det konstnärliga hållet som ställer ut för försäljning.

De två personer som jobbar i studion är Andreas ”Eddie” Liljeklinga och Caja Liljeklinga. Studion drivs som ett familjeföretag och vi satsar på att ha en liten, kunnig och trevlig personal med stor erfarenhet utav piercings, tatuering och andra former av kroppsutsmyckning. Vi har båda ett djupt, brinnande intresse för kroppsutsmyckning sedan åratal tillbaks och har varit med i branschen sedan 90-talet.