Historia

Företaget har funnits sedan 1996 (Ed´s piercing) och var tidigare baserat i Karlstad fram tills 2003, då “Ed” valde att flytta sin studio för att utöka verksamhetsområdet och förändra upplägget på verksamheten. Under december 2009 genomförde verksamheten sin tredje flytt och utveckling, för att ge mer utrymme åt alla de projekt och idéer som cirkulerar kring fenomenet av kroppskonst.

studion-skylt

Studion

Studion är belagd i Göteborg och grundidén är att skapa en frizon, där det finns en avslappnad attityd med ett lugnt tempo och personlig service. Att modifiera sin kropp är en stor sak för dem som väljer denna väg och vi bedömer det som viktigt att allt som rör transformeringen av kroppen ska utföras under lugna omständigheter och utan stress. Därför har vi valt att hellre ta ett mindre antal kunder per dag och ge en bättre upplevelser för er, framför att maximera inkomsterna.

En återkommande fråga är varför studion inte ligger mer centralt? En fråga som det finns flertalet svar på, men en kortfattad variant är, dels att en lugnare omgivning ger bättre möjligheter för att kunna skapa en avslappnad miljö. Den mer avgörande aspekten är att när någon beslutar sig för att komma till studion, har de redan beslutat sig för vad de önskar och mentalt förberett sig för detta och stundens infall som lätt övergår till morgondagens ångest, minimeras. Här får inte heller den krassa verkligheten glömmas, genom att undvika de centralaste platserna, hålls utgifterna nere, vilket möjliggör att priserna till kunderna kan hållas inom rimliga ramar utan att behöva ge avkall på kvalité.

Företaget har funnits sedan 1996 (Ed´s piercing) och var tidigare baserat i Karlstad fram tills 2003, då “Ed” valde att flytta sin studio för att utöka verksamhetsområdet och förändra upplägget på verksamheten. Under december 2009 genomförde verksamheten sin tredje flytt och utveckling, för att ge mer utrymme åt alla de projekt och idéer som cirkulerar kring fenomenet av kroppskonst.

Sedan vi ursprungligen öppnade studion där den ligger idag, har även vår familj växt. Som många med oss så kämpar vi med att föra samman både företag och familj. Vi älskar det vi gör men vi kommer alltid välja familje först. Vår flexibilitet har minskat, men vi gör alltid vårt bästa för att ge er ett professionellt utförande och ett bra bemötande.

Studion