Ed | tatuering

All tatuering är utförd för hand, d.v.s. utan maskin och kan liknas vid s.k. tebori teknik. En metod som ursprungligen kommer från Japan och innebär att färgen sticks in motpol till tatau, där färgen slås in.